top of page
Sayılarla Güney Asya
Sayılarla Güney Asya

Dünya'nın en kalabalık ve en yoğun nüfuslu coğrafi bölgesi.

1,8 Milyar

Uluslararası yoksulluk sınırının (1,25 $) altında yaşayan nüfus oranı.

% 24,6

En yüksek küresel açlık endeksine sahip bölgelerden.

% 29,4

malnutrition-children.jpg

Yetersiz beslenme oranı hem Asya hem de Dünya ortalamasının üzerinde.

+195 Milyon

india-stunting_edited.jpg

İlk iki yılında yetersiz beslenme ve tekrarlayan enfeksiyonlardan kaynaklanan "bodur" çocuk sayısı.

+46 Milyon

water-drill_edited.jpg

Evlerinde temiz suya erişemiyor. Bölge yaygın "su kıtlığı" ile karşı karşıya.

+163 Milyon

SAHA'ya Çıktık

İnsanlık tarihinin başladığı Güney Asya’da nitelikli eğitim ve insanî yardımı sürdürülebilir şekilde ulaştırarak her ferdin insanca yaşamasına katkıda bulunmak için        ’ya çıktık. 

Geçmişten bu yana birbirleri ile güçlü tarihî, manevî ve kültürel bağları bulunan ve dünyanın beşte bir nüfusuna sahip bu coğrafya için elimizi taşın altına koyduk.

SAHA'ya yaklaşık çeyrek asır önce çıktık.

Kökler

Sri Lanka, Hz. Adem'in (a.s) dünyada ilk ayak bastığı yer olarak ifade ediliyor.

Umut

Hindistan nüfusunun %65'i 35 yaşın altında ve ülkenin yaş ortalaması 27 olarak biliniyor.

Bereket

Güney Asya, Antik Çağlardan bu yana dünyaya baharat ve kumaş gibi önemli ürünler tedarik ediyor.

Ahenk

Güney Asya’da sayıları 1,7 milyarı aşkın, 120'den fazla dili konuşan ve 50’den fazla millete mensup insan yaşıyor.

Çevre

Güney Asya'da 15 farklı iklim yaşanıyor. Kara parçasının beşte birini ormanlar oluşturuyor.

Alt Kıta

Hint Okyanusu'nu barındıran Güney Asya'nın 5,2 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümü bulunuyor.

Cefakarlık

Güney Asya’da Hindistan'ın kalabalık nüfusu, Sri Lanka'nın nehirleri ve Nepal'deki Himalaya Dağları'nın soğukları gibi birçok zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren cefakar insanlar yaşıyor.

7 Başlıkta Güney Asya
Tüm Yazılar
Yazılar
Footer
bottom of page