top of page

Biz Kimiz?

İnsanlık tarihinin başladığı Güney Asya’da nitelikli eğitim ve insanî yardımı sürdürülebilir şekilde ulaştırarak her ferdin insanca yaşamasına katkıda bulunmak için  S   A   H   A ’ya çıktık. 

 

Geçmişten bu yana birbirleri ile güçlü tarihî, manevî ve kültürel bağları bulunan ve dünyanın beşte bir nüfusuna sahip bu coğrafya için elimizi taşın altına koyduk.


Kuruluş amacımızdan hareketle alışılagelmişin dışına çıkıyor, insanî yardımı farklı boyutlarıyla ele alıyoruz. Faaliyet sahamızda insana değer katan, insana dokunan ve insan merkezli kalıcı izler bırakabilecek yeni projeler üretmeyi hedefliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle kardeşlik şuurunun arttırılmasını ve yardımlaşma kültürünün gelecek nesillere de aktarılmasını amaçlıyoruz. Bunun için çok yönlü ve sürekli eğitim usûlleriyle gelecek kuşakların yetişmesine anlamlı bir katkıda bulunmak istiyoruz.

 

İlhâmımızı;
•    İhtiyaç sahiplerine umut olabilme idealimizden,
•    Tarih boyunca gelişen kardeşlik geleneğimizden, 
•    İstişare odaklı çalışma pratiğimizden,
•    Fedakâr insanlarımızın maddi ve manevi desteklerinden alıyoruz.

bottom of page