top of page

Çalışma Konuları

 • Eğitim faaliyetleri (tesis ve araç gereç, eğitmen kadro, öğrenci destekleri vb.)

 • Barınma, giyecek ve ısınma

 • Temel gıda ve kurban faaliyetleri

 • Sağlık hizmetleri

 • Olağanüstü hal ve doğal afetler sonrası acil durum yardımları

 • Susuzluk ve kuraklık ile mücadele (su kuyusu ve çeşme)

 • Sürdürülebilir kalkınma (hayvancılık, tarım) ve temiz enerji

 • Kültürel ve tarihi eserlerin madden ve manen ihyası

 • Fidan dikme, ağaçlandırma

 • Yayıncılık ve çeviri faaliyetleri

 • Bölge tanıtım etkinlikleri (ziyaret, konferans, kermes vb.)​

bottom of page