top of page

Hindistan’ın Ölümcül İmtihanı: Açlık

Dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi Hindistan'da nüfus yoğunluğu ve ekonomik eşitsizlik gibi nedenler yetersiz beslenme konusunda en önemli etkenler arasında bulunuyor. 200 milyon kişinin yetersiz beslendiği bu coğrafyada sonuç olarak daha az üretken olan insanlar bu kısır döngü içinden hiçbir zaman çıkamıyor.

Dünya’da yetersiz beslenen her üç çocuktan birisi Hindistan’da. Hindistan'daki 61 milyon çocuğun yüzde 40'ından fazlası yeterli miktarda besine ulaşamıyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) “Dünya’da Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu, 2019” raporuna göre, Hindistan nüfusunun %14,5’i, yaklaşık 200 milyon kişi yetersiz besleniyor.

Ekonomik Eşitsizlik

Hindistan'da yetersiz beslenmenin başlıca nedenlerinden biri olarak ekonomik eşitsizlik geliyor. Bazı nüfus gruplarının düşük sosyal statüsü nedeniyle, öğünleri genellikle hem nitelik hem de nicelikten yoksun.

 

Yetersiz beslenen kadınların sağlıklı bebek sahibi olma olasılığı daha da azalıyor.

 

Beslenme eksiklikleri hem bireylere hem de topluma uzun vadeli zararlar veriyor. Daha iyi beslenen akranlarıyla karşılaştırıldığında, beslenme eksikliği olan bireylerin pnömoni ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanma olasılığı daha fazla artıyor ve bu da daha yüksek ölüm oranına yol açıyor. Ek olarak, beslenme eksikliği olan bireyler işte de daha az üretken olmaktadır. Düşük üretkenlik, onları kısır bir yetersiz beslenme döngüsüne hapsediyor. Düşük ücret almakla kalmıyorlar, aynı zamanda topluma, özellikle emeğin ekonomik üretim için önemli bir girdi faktörü olduğu Hindistan'a verimsizlik getiriyor.

Kırsal Bölgede Yoğun Nüfus

Kırsal alanlarda yaşamak beslenme durumunu yakından ilgilendiriyor. Worldometers.info güncel verilerine göre Hindistan 1,38 milyarı aşan nüfusu ile dünyanın ikinci en kalabalık ülkesi. Dünya üzerinde 100 milyondan fazla nüfusu bulunan 14 ülke bulunuyor. Bu ülkeler içinde Hindistan, kilometre kareye düşen 464 kişi ile insan yoğunluğu olarak da ikinci sırada. Çin’de ise bu rakam 153.

 

Hindistan, Çin’den yaklaşık olarak 60 milyon daha az nüfusa sahip olmasına rağmen yüzölçümü Çin’in üçte birinden daha az. Yine Çin nüfusunun yaklaşık %39’u yani 560 milyon kişi şehir dışında yaşarken bu oran Hindistan’da %65 ile yaklaşık 900 milyon kişi. Yüzölçümleri ile kıyaslandığında Hindistan kırsalı Çin’den 4,5 kat daha yoğun.

 

 

Açlığın Acı Sonuçları

 

Hindistan'da beş yaşın altındaki çocukların % 37,9'u "bodur" dur.

 

Bodurluk, yaşa göre çok kısa olma durumunu ifade ediyor.

 

Bodurluk (stunting), genel olarak utero ve erken çocukluk döneminde kronik veya tekrarlayan yetersiz beslenmenin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bodurluktan muztarip çocuklar asla mümkün olan en yüksek boylarına veya tam bilişsel potansiyellerine ulaşamıyorlar. Bodur çocuklar, sadece daha az okullaşma sonucu öğrenme güçlüğü ile karşı karşıya kalmıyor, aynı zamanda normal boydaki çocuklardan daha fazla kilolu olma ve obezite riski de taşıyorlar.

 

Hindistan'da beş yaşın altındaki çocukların %20,8'i ise "kayıp" olarak görülüyor. Kayıp durumu (wasting), bir çocuğun kilosunun boyu için çok düşük olmasını ifade ediyor. Yetersiz besin alımı, yaygın ve şiddetli enfeksiyonların sıklığı sonucu olarak kayıp çocuklar için ölüm riski artıyor.

 

Yetersiz beslenen çocukların ishal, zatürre ve sıtma gibi yaygın çocuk hastalıklarından ölüm riski de oldukça yüksek.

Ayrıca, 15 ila 49 yaşları arasında üreme çağındaki kadınların % 51,4'ü anemik. Anemi, kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobin konsantrasyonunun normalden daha düşük olduğu bir durumdur. Hemoglobin düşüklüğü ile kanın vücut dokularına oksijen taşıma kapasitesi azalıyor. Aneminin en yaygın nedenleri arasında beslenme eksikliği geliyor.

 

Açlık, Hindistan için zorlu bir imtihan. Nüfusu 1,3 milyarı aşan bu coğrafyada her 7 kişiden biri kendi şartları altında bu çetin imtihan ile sınanıyor. Daha hayata gelmeden anne karnında yetersiz beslenme ile karşılaşan çocukların peşini telafisi mümkün olmayan bilişsel eksiklikler bırakmıyor. Sonuçta daha az üretken olan insanlar bu kısır döngü içinden hiçbir zaman çıkamıyorlar.

bottom of page