top of page
Hindistan
Özel Okul Projeleri

Hindistan’da eğitim devlet ve özel teşebbüsler yoluyla verilmektedir. Hindistan’da nüfusun %42,7’si okuma yazma bilmemektedir. 2014 verilerine göre ülkede 1,4 milyon okul ve 230 milyon öğrenci bulunmaktadır. 

 

Müslümanların eğitim faaliyetlerinden uzaklaştırılması ve bağımsızlık sonrasında da dini eğitim alamayan Müslüman nüfusun eğitime dahil olmak istememeleri okur yazar oranında geride kalmanın başlıca sebepleri olarak görülmektedir.

Öğrencilerin kaliteli eğitici kadroları ile günümüz eğitim standartlarında eğitim alması için Özel Okul Projesi önem arz etmektedir. Hindistan, okul öncesi eğitim sürecini de ciddi şekilde ele alan eğitim kurumlarını beklemektedir.

Öğrenci Yurt Projeleri

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde sürekli desteklenmesi, bu zor coğrafyanın diğer olumsuz şartlarından en az ölçüde etilenmesi için Öğrenci Yurtları Projeleri çok önemlidir.

Su Kuyusu Projeleri

Hindistan’da gecekondu mahallelerinde yaşayan kısım, üzerlerinde hukuki hakları olmayan bir gecekonduda yaşadıkları için devlet bu bölgelere yatırım yapmamaktadır. Bu durum temiz su ve tuvalete erişim sorunu doğurmaktadır. Ücra köylerde fakir yaşayan kesim de bu gruba dâhildir. 2014’te en son yapılan sayıma göre Hindistan nüfusunun yüzde 24’ü gecekonduda yaşamaktadır. Bu oran 324 milyon kişiye tekabül ediyor.

Temiz suya erişemeyen kısım ile tuvalet adabı ve tuvalete erişme imkânından mahrum olan kesim, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre ishal hastalığı beş yaşın altındaki çocuklarda (zatürreden sonra) ikinci önde gelen ölüm nedenidir ve her yıl dünya çapında 5 bin civarında çocuğun ölmesinden sorumludur. Hindistan’da da bu sayı bin civarındadır.

Hijyen Projeleri

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre ishal, çeşitli organizmaların neden olduğu bir enfeksiyondur. Enfeksiyon, içme yoluyla veya hijyensizlik nedeniyle kişiden kişiye bulaşır. Hindistan, yaklaşık 600 milyon insanın tuvalet eksikliğinden ötürü ihtiyacını dışarıda giderdiği bir ülke olarak bu hususta dünyada birinci olarak bilinmektedir. Gariptir ki insanların bankalara olan erişim imkânları, tuvalete göre daha kolaydır.

 

Okulların yüzde 66'sında kızların ayrı kullanabileceği ayrı bir tuvalet bulunmamaktadır. Yani aynı tuvaletler ortak olarak kullanılmaktadır. Bu da kızların beşinci sınıfı bitirdikten sonra yüzde 40'tan fazlasının okulu bırakmasına sebebiyet vermektedir. Tuvaletler için yeterli hijyen tesislerinin eksikliği nedeniyle kızların yaklaşık yüzde 23'ü her yıl okulu bırakmaktadır. Bu sorunlar özellikle kırsal alanlarda yaşayanlarda, kentsel gecekondu mahallelerinde, mülteci kamplarında ve yetimhanelerde görülmektedir.

bottom of page