top of page
Sri Lanka
Öğrenci Yurt Projeleri

Sri Lanka, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde, Hint Okyanusu'ndaki bir ada ülkesidir. 1970’li yıllardan önce “Seylan (Ceylon) Adası” olarak bilinen ada, haritadaki şeklinin gözyaşına benzemesi nedeniyle halk arasında "Hindistan'ın Gözyaşı" olarak anılmaktadır.

Sri Lanka, Asya Pasifik Bölgesi’nde yüksek okur yazarlık oranına sahip, gelişmekte olan ülkelerden biridir. Özel Yurt Projeleri yeni yetişen genç nesil için önem arz etmektedir.

Temel Gıda Yardımı Projeleri

Yetersiz beslenme ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmekte ve sosyo-ekonomik kalkınmanın önünde bir engel olarak görülmektedir. Sri Lanka’nın kronik yetersiz beslenme veya bodurluk seviyesi %13 ile bölgedeki en düşük seviyelerden biri olsa da bireylerin hayati vitamin ve minerallerden yoksun olduğu akut yetersiz beslenme ve mikro besin eksiklikleri için aynı şey söylenemez.

Hijyen ve Temiz Su Projeleri

Ormansızlaştırmaerozyonkaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlarmadencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlı su kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer almaktadır.

bottom of page