top of page

Vizyon

  • İnsanı ilgilendiren her alanda, coğrafyaya özgü çalışmalarla, sürdürülebilir ve nitelikli projeler üreterek, ihtiyaçlara kalıcı çözümler geliştirmek ve gelecek umudunun inşasına katkı sunmak,

 

  • Farklı topraklarda ortak paydaya sahip fertlerin manevi değerlerini güvenle yaşamasına ve sonraki nesillere aktarabilmesine imkân sağlamak.

Misyon

  • Zaruret içindeki insanlara nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sunulması amaçlarıyla çeşitli projeler üretmek.

  • Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek olmak.

  • Olağanüstü durumlardan dolayı (kıtlık, salgın, savaş, doğal afetler vb.) muhtaç duruma düşmüş kişilere gıda, barınma, giyecek, ısınma gibi insanî yardımları ulaştırmak.

  • Geçmişte tarihi, dini ve kültürel ilişkileri yoğun olan toplumların, kardeşlik bağlarını güçlendirici ve farkındalık oluşmasına yardımcı etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

  • Ortak tarih ve kültür eserlerinin korunması ve yenilenmesi faaliyetlerine aktif olarak katılmak.

  • Projelerimizde toplum yararına faaliyet gösteren, ortak değerlere sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

bottom of page